Згода на обробку персональних даних

Справжнім у відповідності з законом №  «Про персональні дані» від 27.07.2006 року вільно, своєю волею і в своєму інтересі висловлюю свою безумовну згоду на обробку моїх персональних даних, що збираються на даному сайті (далі за текстом). Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься до певної або визначається на підставі такої інформації фізичній особі.
Ця Згода видана мною на обробку наступних персональних даних:
— Електронна пошта;
— Телефонний номер;
— IP-адреса.

Згода дана Оператору для здійснення наступних дій з моїми персональними даними з використанням засобів автоматизації та/або без використання таких засобів: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством як неавтоматизованими, так і автоматизованими способами.
Дана згода надається Оператору для обробки моїх персональних даних у наступних цілях:
— надання мені послуг/робіт;
— направлення на мою адресу повідомлень, що стосуються послуг/робіт;
— підготовка та направлення відповідей на мої запити;
— напрямок в мою адресу інформації, в в тому числі рекламної, про заходи/товари/послуги/роботи Оператора.

Справжня згода діє до моменту його відкликання шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу-___.У разі відкликання мною згоди на обробку персональних даних Оператор вправі продовжити обробку персональних даних без моєї згоди за наявності підстав, зазначених у пунктах 2 mdash; 11 частини 1 статті 6, частини 2 статті 10 та частини 2 статті 11 закону №  «О персональних даних» від 27.06.2006 р.